About PRECIMED

1-1/4 x 1-1/4 x 1 SST Sch 40 PVC Tee

1-1/4 x 1-1/4 x 1' SST Sch 40 PVC Tee: Industrial & Scientific. 1-1/4 x 1-1/4 x 1" SST Sch 40 PVC Tee: Industrial & Scientific. 1-1/4 x 1-1/4 x 1" SST Sch 40 PVC Tee 。 1-1/4 x 1-1/4 x 1" SST Sch 40 PVC Tee 。 。 。

1-1//4 x 1-1//4 x 1 SST Sch 40 PVC Tee